Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /usr/home/futbolkolektyw/domains/blog.notariusze-mokotow.pl/public_html/wp-content/themes/Divi/includes/builder/functions.php on line 2442 Czynności notarialne - Notariusz Mokotów - Kancelaria notarialna na Mokotowie

Notariusz

Mokotów Warszawa

Kanelaria notarialna na Mokotowie

Wioleta Majchrzak-Samsel Sylwia Szady-Traczyk notariusze spółka cywilna

Kancelaria notarialna
Wioleta Majchrzak-Samsel Sylwia Szady-Traczyk
notariusze spółka cywilna

 

Godziny otwarcia:
poniedziałek 10.00-18.00
wtorek – piątek 9.00-17.00

Istnieje możliwość umówienia się na czynności notarialne poza godzinami otwarcia kancelarii po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z sekretariatem kancelarii notarialnej, w tym również w soboty.

E-mail:
szady@notariusze.waw.pl
w.majchrzak@notariusze.waw.pl

Telefon:
+48 22 245 02 40
+48 22 245 02 39

Adres:
Wołoska 16, 02-675 Warszawa

CZYNNOŚCI NOTARIALNE

 

Zgodnie z ustawą z dnia 14 lutego 1991 roku, Prawo o notariacie – Notariusz jest powołany do dokonywania czynności, którym strony są obowiązane lub pragną nadać formę notarialną, a dokonane przez notariusza zgodnie z prawem czynności, mają charakter dokumentu urzędowego.

 

Notariusz dokonuje następujących czynności:

 1. sporządza akty notarialne (w tym umowy przedwstępne sprzedaży, umowy sprzedaży nieruchomości (lokali stanowiących odrębne nieruchomości, nieruchomości gruntowych), spółdzielczych własnościowych praw do lokali, prawa użytkowania wieczystego, oświadczenia o ustanowieniu tytułów egzekucyjnych, w tym z najmu okazjonalnego, umowy darowizny, umowy zamiany, umowy deweloperskie, umowy zobowiązujące sprzedaży, umowy sprzedaży/przeniesienia własności w wykonaniu umów deweloperskich lub umów zobowiązujących sprzedaży, umowy o dożywocie, dział spadku, zniesienie współwłasności, podział majątku wspólnego, umowy majątkowe małżeńskie, umowy spółek, oświadczenia o ustanowieniu hipoteki, służebności, testamenty, umowy pożyczki, pełnomocnictwa, oświadczenia o odrzuceniu/przyjęciu spadku, oświadczenia o objęciu udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością);
 2. sporządza akty poświadczenia dziedziczenia;
 3. podejmuje czynności dotyczące europejskiego poświadczenia spadkowego;
 4. podejmuje czynności związane z zarządem sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej;
 5. sporządza poświadczenia (podpisów, w tym pod umowami zbycia przedsiębiorstwa czy zbycia udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, pozostawania przy życiu lub w określonym miejscu, poświadczenie zgodności odpisu z okazanym dokumentem);
 6. spisuje protokoły (zgromadzeń wspólników spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, walnych zgromadzeń spółek akcyjnych, zgromadzeń wspólników spółek osobowych, protokoły z zebrań wspólnot mieszkaniowych, protokoły z wglądu na stronę internetową, z treści smsa);
 7. sporządza protesty weksli i czeków;
 8. przyjmuje na przechowanie pieniądze, papiery wartościowe, dokumenty, dane na informatycznym nośniku danych, o którym mowa w przepisach o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne;
 9. sporządza wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów;
 10. sporządza, na żądanie stron, projekty aktów, oświadczeń i innych dokumentów;
 11. składa wnioski o wpis w księdze wieczystej wraz z dokumentami stanowiącymi podstawę wpisu w księdze wieczystej;
 12. sporządza inne czynności wynikające z odrębnych przepisów.

 

Przy dokonywaniu każdej czynności notarialnej na notariuszu ciąży obowiązek stwierdzenia tożsamości osób biorących udział w czynności. Dlatego do każdej czynności notarialnej konieczne jest okazanie notariuszowi dokumentu tożsamości (tj. dowodu osobistego lub paszportu).
Prosimy o weryfikacje dokumentu tożsamości w zakresie jego ważności, ponieważ dokumenty  dowody osobiste, jak i paszporty mają określoną datę ważności (poza przypadkami, gdy wydano je na czas nieoznaczony).